g3020

Представяне

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) е създадена през 2011 г. под формата на сдружение с нестопанска цел от десет организации, работещи в областта на туризма и съпътстващите го услуги като кулинария, хотелски мениджмънт, туроператорска дейност, консултантска дейност и счетоводно обслужване на фирми в областта на туризма, както и подготовка на кадри в сферата на туризма.

В периода 2012 - 2014 г. административният капацитет на АКИГ беше повишен и доразвит чрез финансовата помощ, получена от Асоциацията в рамките на изпълнен проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., Понастоящем АКИГ има офиси в гр. Добрич и гр. Варна.

Можете да ни намерите:

В гр. Добрич – ул. „България“, № 3, вход страничен, ет. 1, офис № 4

В гр. Варна – ул. „Оборище“, № 13А

тел. 058/65 56 26

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учредители на Асоциацията са:

От създаването си досега АКИГ постоянно разширява своя обхват като бяха привлечени още над 20 фирми и организации  за членство в сдружението.

Мисията на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ е: да се превърне във водещ фактор в областта на кулинарията, гостоприемството, туризма и съпътстващите го услуги, като промоцира значението на качеството на храната и културата на хранене в туризма на територията на Североизточния регион за планиране.За постигането на тази мисия, Асоциацията се стреми да функционира като клъстерно обединение  с регионално значение.

Основни цели на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“:

 • да обединява и представлява интересите на фирми и организации в областта на кулинарията, семейното хотелиерство и туризма;
 • да подкрепя устойчивото развитие и ефективната пазарна реализация на своите членове;
 • да съдейства за подобряване качеството на продуктите и услугите в областта на кулинарията, семейното хотелиерство и туризма;
 • да маркетира ефективно услугите и продуктите на всички фирми и организации, които участват в клъстера, включително чрез активно използване на възможностите на информационните технологии и електронния маркетинг. 

В дългосрочен аспект целта е да се развият формите на индивидуален туризъм с висока добавен стойности и норма на печалба, които да гарантират равномерно развитие на туризма и използването на възможностите, които предоставят, традиционните за региона селско стопанство (в частност био-земеделието) и хранително-вкусовата промишленост. Макар и да е сред най-динамично развиващите се сектори в региона, туризмът се характеризира с пределна концентрация в Черноморското крайбрежие и силно доминиращо предлагане на продукта “морски ваканционен туризъм”, подчертана сезонност, ниска платежоспособност на туристите и недостатъчно развити форми на алтернативен туризъм. За да се използват оптимално условията на средата и възможностите на пазара е необходимо да се създадат туристически услуги с висока добавена стойност, както и предлагането на разнообразен и цялостен продукт – настаняване, кулинария, свободно време.

Дейностите на Асоциацията се проектират в няколко направления:

 • Насърчаване използването на продукция от местно производство и биологично чисти продукти в ресторантьорския бизнес;
 • Подпомага въвеждането на иновативни технологии в областта на кулинарията чрез инвестиции, трансфер на опит и ноу-хау от чуждестранни партньори, организация на демонстрации и изложения за иновации в кулинарните изкуства и технологиите за производство на кулинарна продукция и провеждане на професионални обучения, гарантиращи безпроблемното въвеждане на такива технологии;
 •  Обогатяване и разнообразяване на предлаганите услуги в местата за хранене, чрез услуги за подобряване качеството и безопасността на храните, въвеждане на европейски стандарти, повишаване квалификацията на заетите и въвеждане нови технологии в приготвянето на храна;
 • Подобряване качеството на продуктите и услугите в областта на кулинарията, семейното хотелиерство и туризма; 
 • Повишава качеството и иновативността на предлаганите туристически продукти и диверсифицира туристическите пакети, което е предпоставка за ръст на броя на туристите и клиентите, както и за развитие на местната икономика;
 • Разработва и предлага на пазара цялостен туристически продукт (култура, природа, етнография, кулинарни традиции и изкуство) с по-висока добавена стойност, което води до повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика;
 • Обучава и квалифицира кадрите в областта на туризма и съпътстващите го услуги, което е основен фактор за ръст, подобряване на пазарните позиции на фирмите в сектора, създаване на нови работни места и способност на бизнеса да предлага продукти с висока добавена стойност;
 • Затваряне на цикъла на обучение чрез изграждане на връзката професионално образование – висше образование – бизнес, осигуряващ възможност за практикуване като част от учебни процес и в последствие реализация на пазара на труда в сферата на туризма; 
 • Маркетинг и реклама на туристическите продукти чрез промоции, електронна резервационна система, електронен маркетинг, информационна и рекламна кампания;
 • Създава цялостна концепция и въвежда използването на мултимедийни ресурси, онлайн апликации и среди, и интерактивни съвременни информационни и комуникационни технологии в  практическото обучение по кулинария, с цел създаване на възможности за ефективно обучение и постоянно усъвършенстване на професионалисти в бранша без продължително откъсване от работната среда;
 • Въвежда фирмени стандарти за качество, сертифициране на туристически дейности и продукти и разработва еталон и бенчмаркинг за високо качество на практическото обучение в сферата на кулинарията;
 • Популяризира и промотира алтернативните форми на туризъм чрез организиране на информационни срещи, участие в изложения, организиране на кулинарни турове, изложения и състезания.

От създаването си до сега АКИГ продължава да разширява портфолиото от предлагани услуги на своите членове и на външни за Асоциацията клиенти.

На секторно ниво АКИГ приоритизира следните направления в своята дейност:

 • Издирване и съхраняване на автентичното българско кулинарно наследство и превръщането му в туристически продукт и атракция;
 • Насърчаване на производителите на здравословни храни и напитки и на местни и национални специалитети;
 • Насърчаване на хотелиери, ресторантьори и производители на храни и напитки, които запазват и развиват българското кулинарно изкуство и индивидуалния подход към туристите;
 • Промотиране използването на техническите и технологичните иновации в кулинарията (техники на готвене, оборудване и технологични решения) с цел повишаване качеството на кулинарната продукция, съдържанието на менютата в заведенията за хранене и културата на хранене;
 • Съдействие за опазване на здравето на хората чрез използване на екологично чисти храни и напитки;
 • Повишаване на кулинарната култура и насочване на вниманието към здравословното хранене;
 • Съхраняване на качеството и вкуса на хранителните продукти;
 • Повишаване на професионалната квалификация на кулинарите и на бъдещите кулинари от специализираните училища чрез провеждането на курсове, семинари и лекции;
 • Утвърждаване  на българското гостоприемство като запазена марка  на туристическите услуги, предлагани в България и издигане на  имиджа  на професиите готвач и сервитьор в България.

Клъстерът популяризира значението на кулинарията и гостоприемството за развитието на туризма в България и промоцира идеята, че начинът, по който се приготвя храната, нейната визия и начин на поднасяне, предполагат специално отношение към тези, които я консумират и са гарант за повторна визита във всеки хотел и ресторант.

Септември 2023
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Официален туристически портал на България

bulgaria