g3020

Проект ХЕЛИКС: Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани - Средиземно море

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ГОСТОПРИЕМСТВО“ е партньор на Висше Училище по Мениджмънт (ВУМ) в стартиращия през септември 2017 г. нов проект №BMP1/1.3/2616/2017 ХЕЛИКС:  Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани - Средиземно море (Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region).

„Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в регион Балкани – Средиземно море“ (ХЕЛИКС) е резултат от сътрудничеството между 4 висши училища (от България, Гърция и Албания) и организации, работещи в подкрепа на бизнеса (от Р Македония и България).

Проектът обединява общата визия на 6 организации от територията на програмния регион, сред които 4 висши училища, 1 клъстерна организация и 1 търговско-промишлена палата. Основната цел на проекта е да се повиши компетентността за изграждане на устойчив бизнес и иновации (особено сред малките и средни предприятия и предприемачи) в туристическия сектор на Балканите чрез създаване на общности за обучение и обмен, инструменти и съвместни образователни продукти, насочени към укрепване на специфични за сектора умения за устойчиво развитие и въвеждане на технологични и управленски иновации.

  • НАЧАЛО: Партньорите по проекта ще работят съвместно, поставяйки началото през м. септември, 2017
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Партньорите по проекта ще работят съвместно за подобряване на образователните предложения в гостоприемството през следващите 24 месеца
  • ФОКУС: Фокус върху възможностите за повишаване на конкурентоспособността и развитието на една от най-перспективните за региона сектор – туризъм и гостоприемство

Проектът поставя фокус върху възможностите за повишаване на конкурентоспособността и развитието на една от най-перспективните за региона сектор – туризъм и гостоприемство чрез целеви интервенции за справяне с основните пречки за развитието му свързани с недостатъчно умения, иновационен капацитет и неефективно използване на природните ресурси.

ХЕЛИКС цели да увеличи компетенциите за устойчив бизнес и иновации (особено сред МСП и предприемачи) в сектора на гостоприемството на регион Балкани – Средиземно море. Поставяйки началото през м. септември, 2017 през следващите 24 месеца, партньорите по проекта ще работят съвместно за подобряване на образователните предложения в гостоприемството чрез разработване на ефективни общности за учене и практика, образователни инструменти и съвместни обучителни предложения в помощ на собственици и предприемачи на туристически МСП, студенти и обучаеми, преподаватели и други заинтересовани страни.

Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на инициативата.

 

 

 

 

Ноември 2022
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Официален туристически портал на България

bulgaria