g3020

Предимствата да сте член на клъстера

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ АКИГ:

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ предлага на своите членове и клиенти широк набор от услуги, специализирани в сферата на мениджмънта в туризма, сред които:

 • Организирано представяне на услугите на членовете на клъстера на регионални и национални туристически изложения;
 • Идентифициране и промоциране на продукти в областта на кулинарията и гостоприемството;
 • Организиране и провеждане на специализирани обучения;
 • Разработване и провеждане на специфични туристически и кулинарни турове, екскурзии, пътувания, групови посещения, рекламни кампании, маркетингови промоции, изложения и други промоционални дейности;
 • Създаване и предлагане на иновативни туристически и кулинарни продукти и услуги;
 • Извършване на проучвания, анализи, обследвания на пазара, потребителското търсене, нужди и потребности, състоянието на конкурентите и възможностите за подобряване качеството и др.
 • При необходимост, АКИГ може да окаже на своите членове съдействие при изработването на рекламни текстове, карета, публикации и др., както и да Ви свърже с професионален фотографски екип, който да заснеме висококачествени кадри от Вашите обекти, които да използвате за визуална реклама, или да Ви изработи панорамно пано под форма на виртуален тур в някой от тях.
 • Ползването на изградения Център за иновации в кулинарния бизнес (ЦИКБ)за целите на организирани общи клъстерни дейности и др.

АКИГ постоянно разширява и доразвива портфолиото от предлагани услуги, в съответствие с потребностите на своите членове и потребителското търсене на специфични услуги.

ПРЕДИМСТВА, ОТ КОИТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АКИГ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ПОРАДИ ЧЛЕНСТВОТО СИ В КЛЪСТЕР „КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ГОСТОПРИЕМСТВО“:

Членството в Клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ носи следните предимства:

На първо място, ние ви предлагаме безплатно рекламно пространство като член на Клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“, както и безвъзмездно медийно отразяване в публичното пространство на клъстера (интернет страниците на Клъстера и на неговите членове, Фейсбук (Facebook) страница на Клъстера, рекламно-информационни материали, издавани от АКИГ и др.).

Официалният туристически и информационен портал на Клъстера се отличава със  своя дизайн, модерна и динамична  структура, административен панел за бързо качване и редактиране на информация и със задължителните в днешно време приложения към социалните мрежи.

Съдържанието на интернет страницата е разделено на няколко панела:

 1. 1.Информация за организацията и нейната дейност;
 2. 2.Туристически продукти и услуги, предлагани от асоциацията и нейните членове;
 3. 3.Информационен панел;
 4. 4.Он-лайн резервационна система.

Представяне на сайта на Клъстера (www.culinaryarts.bg):

 • Можете да бъдете представени чрез Ваш обект (ресторант, хотел и др.), продукт (атрактивна рецепта, туристически маршрут и др.), услуга (предлагани курсове, туристически пакети и др.), служител (майстор-готвач, управител и др.) и т.н. в някоя от основните категории на сайта на Кулинарния клъстер: „Добруджанска кухня“, „Черноморски тур“, „къде да хапнем“, „Къде да отседнем“, „Здравословно хранене“ и „Обучение“. Възможностите за презентация на членовете в тези категории с най-различни - от създаването на фирмен/организационен профил, до публикуването на статии за кулинарно меню, за известни готвачи, за рецепти и инициативи и др.
 • В секция „Календар“ могат да бъдат отбелязани организирани и провеждани от Вас събития, фестивали, промоции, изложения, семинари, курсове като те ще бъдат включени и в интерактивния календар на събитията на сайта на клъстера.
 • Можете да бъдат представяни безплатно и като предоставяте периодично за публикуване на сайта на АКИГ кратка информация под формата на новина (за предстоящо или приключило събитие, за промоция и др.).
 • Можете да предоставите, в случай че имате изработено, 360° панорамно пано, което ще бъде поместено в секцията с виртуални турове на обекти на членовете на клъстера. В случай, че не разполагате с такова – можете да бъдете представени и чрез фотографии на Вашите обекти, които ще бъдат качени в галерията на сайта. Тези виртуални разходки предоставят възможност на Вашите клиенти от разстояние да придобият пълна представа за предлаганите от Вас продукти и/или услуги като се потопят изцяло в атмосферата на ресторанта,   хотела или др. обект.
 • Сайта на клъстера разполага със собствена он-лайн резервационна система с предвидена възможност за он-лайн резервации, чрез която могат директно да се предлагат и продават предлаганите от Вас продукти или услуги. Системата се администрира от туроператорската агенция „Е-турс“ ООД, на която можете да предоставяте информация за Вашите обекти, асортимент, цените, условията на резервиране или готови туристически пакети. Предлаганите от Вас продукти и/или услуги могат да бъдат включени и в специализирани туристически маршрути като кулинарен тур, винен тур, черноморски тур, СПА тур и др. Същите ще бъдат представени на сайта на клъстера, а резервацията и плащането на заявените услуги ще се осъществява чрез съответните комуникационни канали и канали за обратна връзка с администратора на системата. Ние подкрепяме създаването на интересни и привлекателни туристически програми и  сме готови да дискутираме и предложим на пазара идеи, идващи от членовете на сдружението.
 • На сайта на клъстера може да бъде поместена активна връзка (линк) към Вашия уеб-сайт в секцията приятелски линкове, както и във всяка секция под текста/снимките, с които сте представени.
 • На интернет страницата на Клъстера е предвидена възможност за публикуване на динамични рекламни банери на членовете на Клъстера, които срещу символична сума могат да бъдат заети от визуално каре, съдържащо реклама за вас и Вашата дейност.
  • Можете да участвате със свои рекламни материали във всички национални и международни изложения, фестивали, форуми, конференции и др. събития, на които Клъстерът има представителство.
  • На всеки 4 месеца АКИГ издава редовен информационен е-бюлетин, който се разпространява по електронен път сред 200 потенциални потребители на услугите и продуктите, предлагани от членовете на Клъстера. За всички новопостъпили членове ще бъде отделено рекламно пространство в рамките на съответния брой, в което да бъдат представени чрез кратък рекламен текст и визуални материали (лого, снимки и др.)
  • Разработен е също така и електронен каталог, представящ дейността на членовете на АКИГ. Понастоящем каталогът съдържа информация за членовете на Клъстера към момента, предлаганите от тях услуги и продукти, атрактивни обекти и интересни факти в Североизточна България, и т.н. и е отпечатан в 3000 екземпляра. На всеки новопостъпил член ще бъде предоставена възможността да се включи в каталога със своя рекламна страница. В електронен вариант каталогът се разпространява сред 1000 потенциални потребители на услугите, предоставяни от АКИГ и неговите членове, а също така е достъпен и на интернет страницата на Клъстера.
  • В Правилника за организация на дейността и обслужване на членовете на Асоциацията е предвидена възможност за предоставяне на отстъпка от всички предлагани от АКИГ услуги на членовете на клъстера. Размерът на отстъпката и условията за нейното предоставяне са фиксирани във вътрешните документи на Асоциацията. Също така, можете да получите допълнителна отстъпка от услугите, предлагани от други членове на клъстера, в случай че те са предвидили такава за своите партньори – членове на сдружението.
  • Всеки новоприет член на Клъстера се записва в регистъра на клъстерните членове и съответно – в базата данни от фирми, опериращи в сферата на туризма, кулинарията и гостоприемството в СИРП, която е достъпна през сайта на Клъстера. По този начин ставате по-лесно откриваеми и популярни в уеб-пространството за Вашите партньори и клиенти.

Организирано представителство на членовете на Клъстера:

Повишаване на иновационния потенциал на клъстерните членове:

Експертите на АКИГ работят в полза на неговите членове като в съответствие с потребностите на отделните организации-членове, те могат при поискване да консултират, насочват, както и да разработват иновационни стратегии в областта на маркетинга, рекламата, продуктовата реализация, оптимизиране на малките и средни предприятия, мениджмънта на туристически обекти и др.

Сформирания от ръководството на Асоциацията екип разполага също с богат опит в разработването и управлението на проекти, финансирани от национални и международни програми, които допринасят за повишаването на конкурентоспособността, както на сдружението, така и на отделните негови членове, чрез генерирането на добавена стойност към продуктите и услугите, които членовете на АКИГ реализират на пазара.

За тази цел към АКИГ беше създаден специализиран Център за иновации в кулинарния бизнес, намиращ се в гр. Варна, чиято цел е да подобрява капацитета на клъстерните членове да развиват и реализират иновативни продукти в сферата на кулинарията, туризма и гостоприемството, като подпомага съвместни проекти на членовете на клъстера.

Центърът е и решение на общите проблеми на клъстерните членове по отношение на подготовката на квалифицирани кадри като в него са обособени високотехнологична кулинарна лаборатория и прилежаща многофункционална демонстрационна зала. Високотехнологичната кулинарна лаборатория е в съответствие с всички действащи норми за проектиране на кулинарни инсталации от най-висок клас. Тя предоставя възможност за практическо обучение в среда, идентична с реалната. Лабораторията е оборудвана със съвременно високотехнологично оборудване, чиято експлоатация има своите специфики и познаването им е от изключителна важност за качеството на кулинарния продукт, особено когато търсеният резултат е производство на здравословен такъв. Кулинарната лаборатория възпроизвежда реалната обстановка на съвременно оборудвана кухня и по този начин се проявява като своеобразен симулационен център. По този начин Центърът за иновации в кулинарния бизнес осигурява необходимия достъп до практическо обучение, чрез което да бъде повишена квалификацията и практическата пригодност на служителите, което е предпоставка за формиране на нови ключови предимства и разширяване на бизнеса.

Друга важна задача на центъра е да функционира и като база за демонстрации, където ще бъдат показвани нови кулинарни техники и технологии от и пред професионалисти готвачи и ресторантьори, като предпоставка за пилотно въвеждане в производството на кулинарни иновации, целящи приготвянето на кулинарна продукция по традиционни рецепти, но при използване на новите технологии. Организирането и промотирането на кулинарни състезания, кулинарни изложения и дегустации също са сред основните функции на прилежащия демонстрационен център.

Август 2022
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Официален туристически портал на България

bulgaria