g3020

Клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“

 Вкусната храна, професионализма при нейното приготвяне, познаването на историята и съвременните технологии, общуването, както и цялостния спектакъл на масата - това е знание, но и изкуство с душа и сърце.

Водени от това разбиране, от общите си интереси и от споделената визия за развитие на региона, десет организации от Североизточна България обединиха опита, експертизата и ресурсите си в разработването на съвместен проект, насочен към изграждането и развитието на клъстерна форма на организация, която да подкрепя дейности в областта на гостоприемството и кулинарията. Така възникна клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“, чиито учредители са институции и организации с доказан опит в областта на образованието, кулинарията, туризма и услугите. През 2011 г. клъстерът беше регистриран като сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза с наименование – Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ).

 Клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ е уникално съчетание между заинтересовани организации, работещи в областта на туризма и съпътстващите го дейности. Клъстерът обединява усилията на висше училище и профилирана гимназия, обучаващи кадри в областта на туризма, маркетинга и предприемачеството, фирми, осъществяващи туроператорска и турагентска дейност, организации, развиващи дейност в областта на кулинарията, фирми, осъществяващи консултантска, финансова и счетоводна дейност, подпомагаща дейността на хотелиери, ресторантьори, микро и малки предприятия, както и фирми, работещи в областта на електронния маркетинг и реклама.

Сред тях са: Висше училище по мениджмънт – Варна (преобразуваното Висше училище „Международен Колеж“, „Международен колеж“ ООД, Сдружение „Международен институт по мениджмънт“, Туроператорска агенция „Е-турс“ ООД , „Екотел“ ЕООД, „Интер СК“ ООД, Профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ - Добрич, „Ейч Ар Си Кулинари Академи България“ ООД, ИТ компанията „АКРИСТО“ ООД и др.

Защо клъстер?

По дефиниция клъстерът (от англ. cluster - грозд) е географски свързана мрежа от сходни, взаимообвързани или допълващи се конкурентни фирми, с активни канали за делови взаимоотношения, комуникация и диалог, които ползват обща специализирана инфраструктура, пазари на труда и услуги, и са изправени пред общи възможности за развитие и/или заплахи.           

 280920135012

  • Клъстерите имат потенциал да осигуряват конкурентоспособност чрез:
  •  Повишаване производителността на фирмите в клъстера;
  • Внедряване на иновации в съответната област;
  • Стимулиране възникването на нови бизнеси.

Цели на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“:

Основната цел на АсоциацияКулинарни изкуства и гостоприемство е предлагане на цялостен туристически продукт, предлагане на висококачествени продукти и услуги, реклама и маркетинг на услугите и региона, както и изграждане на връзка между образование и бизнес.

 Ето защо Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ определя себе си като клъстер, обединяващ усилията и ресурсите на представители на образованието, бизнеса и неправителствения сектор в изпълнение на поставената пред организацията мисия, а именно:

Мисия на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“:

Клъстерът подкрепя създаването и предлагането на продукти и услуги в областта на кулинарията и производството на висококачествени хранителни стоки в духа на българските традиции и следвайки световните тенденции.

 Асоциацията работи активно за популяризиране на Добруджа като туристическа дестинация и за налагането на българската кухня като уникална туристическа атракция и подпомагане развитието на кулинарен туризъм в България.

Дейности на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“:

Асоциацията организира и провежда обучения; специфични туристически и кулинарни турове; планира и провежда рекламни кампании и маркетингови промоции; организира участие в национални и международни изложения и други промоционални дейности; извършва проучвания, анализи, обследвания на пазара и потребителското търсене, състоянието на конкурентите и възможностите за подобряване на качеството.

Асоциацията е отворена за нови членства и партньорства.

Включването в клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ е уникална възможност за подобряване на пазарното присъствие на всяка организация, желаеща да предлага висококачествени продукти и услуги в областта на кулинарията и гостоприемството. Повече за възможностите да станете наш член може да откриете в секция „Членство“.

Октомври 2022
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Официален туристически портал на България

bulgaria