g3020

Четвъртък, 24 Януари 2019 10:56

Избор на изпълнител за организация и логистика на събития в България и чужбина за целите на проект ХЕЛИКС, с обособени позиции

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ – Добрич, в качеството си на партньор и бенефициент по проект ХЕЛИКС: Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в регион Балкани – Средиземно море“, който се реализира в рамките на програма „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с предмет: „Услуги по организация и логистика на събития за целите на проект  BMP1/1.3/2616/2017 ХЕЛИКС: „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в регион Балкани – Средиземно море“, с обособени позиции:

1. Организация и логистика на събития;
2. Хотелско настаняване;
3. Кетъринг/ Изхранване по време на пътувания в чужбина с цел участие в международни събития

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17.00 ч. на 31.01.2019 г. на посочените в публичната покана адреси.

До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

Май 2022
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Официален туристически портал на България

bulgaria