g3020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

26.02.2015 г.

процедура за определяне на изпълнител

чрез избор с публична покана по реда на ПМС № 118/20.05.2014 г.

 

с предмет: „Извършване на СМР за подобряване функционалните характеристики в Център за иновации в кулинарния бизнес за нуждите на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) в рамките на проект „Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ“, Договор BG161PO003-2.4.02-0134-C0001, финансиран по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“

 

 

Май 2022
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Официален туристически портал на България

bulgaria